Anbi informatie

anbi1. Statutaire naam: Vrijzinnige Geloofsgemeenschap NPB, afdeling Velp,

 

2. RSIN-nummer: 9121894,landelijk RSIN-nummer 002611120 Vrijzinnigen Nederland

 

3. KvK-nummer: 40120484 (Centraal Gelderland te Arnhem),

 

4. Postadres: mw.W.Oosterhof-Gankema (secretaresse),Worpplein 2, 7006 AM Doetinchem

   bezoekadres: NPB-gebouw Dr Fabiusstraat 12, Velp

 

5. Doelstelling :

het vrijzinnig christelijk geloofsleven te bevorderen, alsmede ruimte te geven aan vrijzinnig christelijk religieus leven.

Onze jaarlijkse activiteiten via kerkdiensten, lezingen, cursussen e.d. worden links onder de betreffende blokjes uitgebreid toegelicht

 

6. Hoofdlijnen beleidsplan:

het beleidsplan voorziet in een nuancering van de omschreven doelstellingen en middelen ter uitvoering.

Bronnen van inkomsten zijn contributies en schenkingen

 

Een overzicht van de Landelijke beleidslijnen zijn te vinden door links op het blokje Vrijzinnigen Nederland te klikken. U wordt dan doorgestuurd naar de landelijke website www.vrijzinnigen.nl en kies dan  het hoofdje   over ons

 

7. Functie en namen bestuurders:

   zie de site onder Contact en info

 

8. Beloningsbeleid:

De bestuursleden zijn onbezoldigd, de door hen gemaakte kosten worden vergoed.

De bezoldiging van de voorganger is landelijk geregeld, waarbij de traktementsrichtlijnen van de PKN worden gevolgd. 

Een aantal leden en begunstigers verzorgt deeltaken, ook zij ontvangen daarvoor geen vergoeding

 

9. Zie Financieel jaarverslag en Balans over het jaar 2017

FINANCIEEL VERSLAG    [in Euro’s]  

 

FINANCIEEL VERSLAG    [in Euro’s]                       

Inkomsten

Uitkomst

         2016

Begroot

       2017

Uitkomst

         2017

Begroot

      2018

         

Vrijwillige bijdragen

      25.247

   24.000

     25.122

    24.000

Collecten eigen gemeente

        1.855

     1.900

       1.531

     1.600

Verhuur gebouw

        7.097

     7.500

       7.570

     8.000

Rente

           249

        100

            49

             -

Totaal inkomsten

     34.448

   33.500

     34.272

   33.600

             

Uitgaven

Uitkomst

         2016

Begroot

       2017

Uitkomst

         2017

Begroot

       2018

Voorganger

      26.203

    26.600

      26.644

    27.400

Gastpredikanten/organist

        1.101

      1.300

        1.225

     1.300

Huisvesting

        7.019

      6.600

        7.637

     7.700

Publiciteit [programma en blad]

           749

         800

            711

        700

Aanpassing website/ PR-posters

                -

         600

            650

            -

Bestuur en boekhouding

           497

         500

         1.488

        600

Gemeenteactiviteiten

         1.262

      1.500

         1.728

     1.700

Afdracht landelijke vereniging

         3.210

      2.800

         2.820

     2.700

Verrekeningen met De Sprang

        1.344

      1.300

            896

     1.000

Totaal uitgaven

      41.385

    42.000

       43.799

   43.100

Resultaat normale exploitatie

       -6.937

     -8.500

        -9.527

    -9.500

                                                                                                                                                                         

Incidentele baten en lasten

       

Correctie voorgaande jaren

            361

               -

           -124

             -

Schenkingen en giften

         1.560

               -

                 -

             -

Subsidie VPSB tbv ouderen

         4.000

        4.000

         4.000

             ?

Incidenteel resultaat

         5.921

        4.000

         3.876

-

Jaarresultaat

       -1.016

       -4.500

        -5.651

     -9.500