Anbi informatie

anbi1. Statutaire naam: Vrijzinnige Geloofsgemeenschap NPB, afdeling Velp,

 

2. RSIN-nummer: 9121894,landelijk RSIN-nummer 002611120 Vrijzinnigen Nederland

 

3. KvK-nummer: 40120484 (Centraal Gelderland te Arnhem),

 

4. Postadres: mw D.Vastenhoud, Tooropstraat 6, 6813 KT Arnhem

   bezoekadres: NPB-gebouw Dr Fabiusstraat 12, Velp

 

5. Doelstelling :

het vrijzinnig christelijk geloofsleven te bevorderen, alsmede ruimte te geven aan vrijzinnig christelijk religieus leven.

Onze jaarlijkse activiteiten via kerkdiensten, lezingen, cursussen e.d. worden links onder de betreffende blokjes uitgebreid toegelicht

 

6. Hoofdlijnen beleidsplan:

het beleidsplan voorziet in een nuancering van de omschreven doelstellingen en middelen ter uitvoering.

Bronnen van inkomsten zijn contributies en schenkingen

 

Een overzicht van de Landelijke beleidslijnen zijn te vinden door links op het blokje Vrijzinnigen Nederland te klikken. U wordt dan doorgestuurd naar de landelijke website www.vrijzinnigen.nl en kies dan  het hoofdje   over ons

 

7. Functie en namen bestuurders:

   zie de site onder Contact en info

 

8. Beloningsbeleid:

De bestuursleden zijn onbezoldigd, de door hen gemaakte kosten worden vergoed.

De bezoldiging van de voorganger is landelijk geregeld, waarbij de traktementsrichtlijnen van de PKN worden gevolgd. 

Een aantal leden en begunstigers verzorgt deeltaken, ook zij ontvangen daarvoor geen vergoeding

 

9. Zie Financieel jaarverslag en Balans over het jaar 2018

 

FINANCIEEL VERSLAG