npbgebouw 4kantfotoOp 9 april 1905 besloten de leden van "de Afdeeling Velp-Rosendaal van den Nederlandsche Protestantenbond" in een buitengewone algemene ledenvergadering over te gaan tot "de stichting van een kerkgebouw aan de Dr. Fabiusstraat alhier". Dit besluit ging niet uit van een kerkelijke organisatie. De eigen leden hadden gezamenlijk het benodigde geld bijeengebracht
Datzelfde jaar kreeg bouwkundige A.J.G. Jansen de opdracht om voor de vrijzinnige geloofsgemeenschap een kerkje te bouwen.
De eerste steen werd gelegd op 25 mei 1905 door de toen 14-jarige baronesse Adelaïde Henriëtte van Pallandt.
In de hal getuigt een marmeren herinneringsplaat met inscriptie van deze feestelijke bijeenkomst.
Op zondag 3 december 1905 wordt het kerkgebouw officieel ingewijd.

Het gebouw ligt met de lange zijde aan de in 1902 gerealiseerde Dr. Fabiusstraat. De straatzijde heeft vier glas-in-lood ramen. Boven de ingang is in dezelfde stijl de raampartij doorgetrokken. Daar bevindt zich ook een Art Nouveau tegelplateau met de oorspronkelijk naam van de gemeenschap.
Een kerktoren heeft nooit deel uitgemaakt van het gebouw, hetgeen in 1905 een zeer vrijzinnig aspect was in de architectuur van dit gebouw.
Aan de preekstoelzijde is een kleine nis met 3 glas-in-lood ramen. De "oorspronkelijke simpele ramen verbeeldden "geloof, hoop en liefde". Zij werden in de jaren 60 vervangen door ontwerpen van de Arnhemse glazenier Theo van der Horst.
Het linker glas-in-lood raam - met vlammen en een opwaartse beweging - verbeeldt het menselijk streven boven zichzelf uit te stijgen, het middelste symboliseert de Almachtige met daaronder een suggestie van de toren van Babel als symbool van de menselijke dadendrang. Het rechter raam is een voorstelling van een klein schip, koers zoekend in een wilde zee: de mens die innerlijk de juiste koers moet zoeken.