2019-03-17 Toeval en levenskunst

Ronald WolbinkIn je leven heb je regelmatig goede voornemens en maak je plannen. Maar dan word je geconfronteerd met het toeval in de vorm van pech, ziekte, ontslag of een ongeluk. Of je hebt geluk. Je wordt verrast of het komt plotseling uit de lucht vallen. Anderen verstoren wat je van plan was of maken juist iets mogelijk. Telkens sta je weer voor de opgave om te bepalen hoe hiermee om te gaan.

Het spanningsveld tussen enerzijds kiezen,

plannen en sturen en anderzijds omgaan met toeval, (on)geluk en het onvoorziene is onvermijdelijk in het leven. Een eerste opgave voor je levenskunst is om deze spanning te verdragen. Want dat is volgens de zestiende-eeuwse filosoof Montaigne het kunnen leven met het toevallige: “omdat ik de toevalligheden niet kan sturen, stuur ik mezelf en richt ik me ernaar als zij zich niet naar mij richten”. Ronald Wolbink, vindt dat het er juist niet om draait het leven te kneden en te vormen en het succesrijk te maken, maar om het leven zoals het zich aandient bewust te leven. Hij gaat in op hoe je jezelf actief kunt vormgeven te midden van alles wat je overkomt.

Dr. Ronald Wolbink studeerde bedrijfskunde en volgde opleidingen op het terrein van onder andere de filosofie. Recent verscheen zijn boek ‘Levenskunst à la Montaigne’. Hij doceert levenskunst en (organisatie)filosofie in het hbo, bij het humanistisch verbond en aan de (Internationale School Voor Wijsbegeerte. http://www.ronaldwolbink.nl