2018-11-25 Spiritualiteit en natuur

Matthijs SchoutenIn de geschiedenis van de Westerse cultuur is de natuur vooral beschouwd als een gebruiksobject. In niet-Westerse culturen is de band tussen natuur en spiritualiteit van oudsher veel inniger. In recente tijd zien we in het Westen de natuur ook meer en meer naar voren komen als domein van spirituele inspiratie.

Matthijs Schouten laat zien dat wij mensen onderdeel zijn van de natuur. Dat ons welzijn ermee is verbonden. Tijdens de lezing wordt ons de vraag voorgehouden “Van wie de natuur nou eigenlijk is".

Voor het beantwoorden van deze vraag zal hij ons meenemen naar diverse culturen en godsdiensten, waarin mensen zich verschillend verhouden tot hun leefomgeving. Hij zal ons uitdagen om anders te kijken naar de natuur en naar onszelf. Wie zijn wij in relatie tot onze omgeving? In deze tijden, waarin natuur en milieu zo onder druk staan, is deze lezing een must voor ieder die deze aarde een warm hart toedraagt.

Prof. dr. Matthijs Schouten studeerde biologie, vergelijkende godsdienst- wetenschappen en Keltische taal- en letterkunde. Hij heeft een leerstoel aan Universiteit van Wageningen, Cork en Galway (Ierland). Hij is vice-voorzitter van het Natuurcollege. In 2003 werd aan hem de Groeneveldprijs toegekend.