Lezingen vinden plaats op zondagmorgen van 10.30 uur tot 12.30 in de Dr.Fabiusstraat 12, Velp

 

Eind augustus 2019 vindt u op deze pagina de lezingen voor het seizoen 2019-2020.

Om u een indruk te geven over de lezingen die u bij ons kunt verwachten onderstaand de lezingencyclus van het afgelopen seizoen 2018-2019.

Entree € 10 per lezing [incl koffie / thee]. (Leden en begunstigers van de Vrijzinnigen Velp gratis).

2018-09-23 Zelfgenezing met behulp van je mind

2016 Henk Fransen

Met ‘genezing’ wordt bedoeld: heling van je lichaam, maar ook heling op de andere niveaus van je bestaan: je gedachten, je emoties, je relaties en zelfs je ziel, dus genezing van je totale wezen.

Mensen die onder hypnose de suggestie krijgen dat een stuk koud metaal heet is, blijken in een fractie van een seconde een brandblaar te

Lees meer...

2018-10-28 Dankbaarheid

Paul van TongerenIets stemt ons dankbaar, maar zodra we onze ervaring als 'dankbaarheid' verwoorden schrikken we terug. Kunnen we onze ervaring van dankbaarheid anders interpreteren en een begrip van dankbaarheid ontwikkelen dat ons niet in verlegenheid brengt?

Lees meer...

2018-11-25 Spiritualiteit en natuur

Matthijs SchoutenIn de geschiedenis van de Westerse cultuur is de natuur vooral beschouwd als een gebruiksobject. In niet-Westerse culturen is de band tussen natuur en spiritualiteit van oudsher veel inniger. In recente tijd zien we in het Westen de natuur ook meer en meer naar voren komen als domein van spirituele inspiratie.

Lees meer...

2018-12-16 Kerst in klank en beeld

foto Josée Claassen Deze bijzondere lezing gaat over de wijze waarop het Kerstfeest in de loop van de tijd verbeeld en verklankt is in West-Europa door beeldende kunstenaars en componisten.

In de lezing wordt ingegaan op vragen als: Vanaf wanneer zien we de geboorte van Christus verbeeld en hoe dan precies?

Lees meer...

2019-01-20 Levenseinde

Foto Bert Keizer

In deze lezing gaat arts en filosoof Bert Keizer in op de vraag waar we heengaan met “het geplande levenseinde in Nederland. Gaan we wel goed?”

Bert is een begrip in de wereld van voltooid leven, waarin geworsteld wordt met de vraag of vrijwillig beëindigen van voltooid leven wel of niet kan worden toegestaan.

 

 

Lees meer...

2019-02-17 De verborgen spiritualiteit van de vrijmetselarij.

Rechtenvrije portretfoto ckmDe Vrijmetselarij is een besloten broederschap die zich ten doel stelt bij te dragen aan een betere wereld. Zij heeft, als levensbeschouwelijke stroming, een geheel eigen vorm van spiritualiteit. Die is vooral gestoeld op de twee belangrijkste bronnen van symboliek, het licht en de bouwsymboliek. Maar er is meer. Vrijmetselarij is ook een zoektocht naar individuele zingeving.

Lees meer...

2019-03-17 Toeval en levenskunst

Ronald WolbinkIn je leven heb je regelmatig goede voornemens en maak je plannen. Maar dan word je geconfronteerd met het toeval in de vorm van pech, ziekte, ontslag of een ongeluk. Of je hebt geluk. Je wordt verrast of het komt plotseling uit de lucht vallen. Anderen verstoren wat je van plan was of maken juist iets mogelijk. Telkens sta je weer voor de opgave om te bepalen hoe hiermee om te gaan.

Lees meer...