Om een indruk te geven van het veelzijdige aanbod van De Sprang treft u hier voorbeelden van in het verleden verzorgde lezingen en cursussen

2017-10-22 Mindfulness bij rouw

In deze interactieve lezing zal rouwtherapeute en mindfulnesstrainer Mieke Ankersmid vertellen over het omgaan met verlies en hoe de praktijk van mindfulness daarin helpend kan zijn. Ze vertelt vanuit haar werk en eigen ervaringen; er zal gelegenheid zijn vragen te stellen en ze zal ons meenemen in korte oefeningen.  

Lees meer...

2017-09-24 In de ban van Jung

Dr. Tjeu van den Berk schreef een indrukwekkend boek over de impact die het werk van Jung heeft gehad op een aantal bekende Nederlanders. Wat sprak hen zo aan in Jung ? Jungs gedachtengoed gaf  zijn aanhangers vrijheid, maar zorgde ook voor veel vragen. Want Jung was soms moeilijk te doorgronden en zijn ideeën stonden vaak haaks op de toen gangbare opvattingen.

Lees meer...

2017-03-29 cursus Mattheuspassion

2016 Ad de Keijzerwoensdag 29 maart en 5 april 2017 van 19:30-22:00 uur.
De Matthäus-Passion van Bach staat bovenaan de lijst van klassieke muzikale meesterwerken. Bachs muziek geeft troost en kracht, en geeft ook veel te denken!
De Matthäus-Passion kun je vanuit verschillende gezichtspunten beluisteren. Een daarvan is spiritualiteit. In zijn muziek weet Bach een geestelijk ruimte te openen waar de goddelijke en menselijke wereld elkaar raken. Wij willen deze spirituele ruimte van Bachs Matthäus-Passion binnengaan en ons laten raken door wat tekst en muziek ons te zeggen hebben.

Lees meer...

2017-03-26 Music Drawing Performance

2016 Rinke NijburgBijeenkomst waarbij beeldend kunstenaar Rinke Nijburg en musicus Andries van Rossem gezamenlijk improviseren op een vooraf afgesproken thema. Vanuit dit thema bereiden zij hun optreden voor, zonder dat beiden exacte kennis hebben van wat de ander zal gaan doen. Door voorafgaand aan elke performance middels een aantal gesprekken een duidelijk thema of motief af te spreken waarop beiden zich richten zijn de bijdragen
van beiden niet alleen gelijktijdig maar ook volledig congruent geworden. Deze perfor-mance, ontstaan in muziek- en klankwerkplaats Intro in Maastricht, voeren zij inmiddels sinds 2008 ook elders in het land uit.

Lees meer...

2017-02-26 De kracht van je schaduw

2016 Harm Knoop‘Schaduw’ staat voor ‘het duistere deel van de ziel’. Zij ontwikkelt zich in de loop van ons leven zonder dat we dat weten, het leeft in ons onbewuste. Meer dan we ons kunnen voorstellen beïnvloedt ze dagelijks ons gedrag. Eén van de eerste behoeften in het leven is geaccepteerd worden en blijven in deze gemeenschap. Daarvoor zijn mensen bereid een hele hoge prijs te betalen, namelijk belangrijke delen van hun eigenheid opgeven.

Lees meer...

2017-01-22 Bevrijd van Zekerheid

Ongeveer 40 procent van de Nederlandse bevolking krijgt ooit in zijn leven psychische problemen. Toch doen we net alsof we allemaal ‘normaal’ zijn, nergens last van hebben.Schrijfster Josha Zwaan besloot daar nog niet zo lang geleden mee op te houden. Te stoppen met haar sombere en angstige binnenkant te verstoppen achter een vrolijke lach en vooral veel aandacht voor anderen. 

Lees meer...

2016-12-11: Ik ben, dus ik eet

 

2016-11-27 God houdt wel van een geintje

2016 Frank BosmanHumor en religie vormen een explosief mengsel. Maar is het religieus wantrouwen tegen humor wel terecht? Cultuurtheoloog Frank Bosman onderneemt een humorvolle reis door de Bijbel en de christelijke traditie in zijn boek “ God houdt wel van een geintje”.

Lees meer...

2016-10-23 Versterking genezend vermogen

2016 Henk FransenDeze lezing gaat terug naar de essentie van de geneeskunde, namelijk hoe je door eenvoudige en natuurlijke maatregelen het zelf genezende vermogen van je lichaam en geest kunt versterken en ziekten kunt voorkomen.

 

Je leert de belangrijkste factoren die gezond –of juist ziekmakend zijn. Je krijgt inzicht in de praktische maatregelen die je kunt nemen om je gezondheid indrukwekkend te verbeteren. De lezing is waardevol voor iedereen die geïnteresseerd is in zijn of haar gezondheid.

Lees meer...

2016-09-25 Het gelaat van de ander

2016 Emmanuel LevinasDe Frans-joodse filosoof Emmanuel Levinas (1906-1995) is één van de meest markante denkers van de 20e eeuw. Gevormd door de Hebreeuwse bijbel, de Russische literatuur en de filosofie, van Plato tot en met Heidegger, heeft hij een heel eigen filosofie en ethiek ontwikkeld. De ander speelt hierin een cruciale rol.
Levinas zet zich af tegen het westerse denken waarin het om het ‘ik’ draait, ten koste van de ander.

Lees meer...

2016-01-24 Vrijheid in verbinding

Bram MoerlandNaastenliefde ziet Bram Moerland als de basis voor het medemenselijk bestaan. Niet als gebod.

Om te ontdekken wat naastenliefde inhoudt, zul je mens moeten worden.

Deze menswording staat beschreven in het Thomas-evangelie. Dit evangelie is een van de teksten die in 1945 bij Nag Hammadi zijn gevonden.

Een van de opmerkelijkste verhalen uit het Thomas-evangelie gaat over een schaap dat de kudde verlaat.

Lees meer...

2015-09-28 Rembrandt's religie in schetsen

ivo de jongRembrandt was de Bach onder de schilders, vanwege zijn genialiteit en het contrast tussen licht en donker. Een derde van zijn werk was religieus van aard. Wat bezielde Rembrandt?  

Ivo de Jong, voorganger van de NPB, zal proberen het werk van Rembrandt te plaatsen in de context van het vrijzinnig denken in het Holland  van toen en nu (let op het hondje).

Op 5 oktober gaat de afdeling Velp met een bus naar het Rembrandthuis in Amsterdam.

2015-04-26 De spiritualiteit van Carl Gustav Jung

Tjeu-vd-Berg2

Heel zijn leven heeft Jung de subtiele verbanden die er bestaan tussen de psychologie en de religieuze ervaring bestudeerd.

Het was verre van hem om in de religie slechts een illusie te zien of een gesublimeerde vorm van een neurose,(Freud).

Het religieuze maakt een mens juist gezond.

 

Hij schrijft ergens: 'Onder al mijn patiënten, die 35 jaar en ouder waren, was er niet één voor

wie de religieuze houding niet uiteindelijk het probleem was.

Lees meer...