Nauw verbonden met Vrijzinnigen Velp is De Sprang, een centrum voor spirituele en religieuze bezinning dat een programma van lezingen en cursussen aanbiedt op verschillende terreinen, die van jaar tot jaar afwisselend aan bod komen, zoals ethiek, wetenschap, levensbeschouwing, filosofie, kunst en spiritualiteit.